Privacybeleid

Privacybeleid

Volgens Verordening (EU) 679/2016, die bekend staat als de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in elektronische communicatie, wordt Dentex Flex SRL verplicht om persoonlijke gegevens die door u alleen te verwerken met betrekking tot beveiligingsmaatregelen en voor gecommuniceerde doeleinden.

De persoonlijke gegevens die u ons stuurt bij het invullen van contactformulieren of per e-mail, worden strikt vertrouwelijk behandeld. U bent niet verplicht om ons persoonlijke gegevens te sturen, maar de op vrijwillige basis door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van de verwerking van uw aanvraag. Volgens Verordening (EU) 679/2016, die bekend staat als de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot en wijzigen van de gegevens en het recht niet te worden onderworpen aan (a) een individuele beslissing. Ook heb je het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die u en verwijdering aan te vragen. U krijgt ook het recht om beroep aan te tekenen bij de rechtbank.

Dentex Flex SRL gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de factuur en deelt deze mee aan het koeriersbedrijf. We verwerken uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden.
Volgens de Europese Verordening 679/2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens, als een individu heeft de volgende rechten:

– informatie en toegang tot persoonlijke gegevens
U hebt het recht om van ons een bevestiging te verkrijgen dat wij geen persoonsgegevens verwerken die u aanbelangen.

– beperk de verwerking van persoonsgegevens
Er kunnen zich situaties voordoen waarin u de verwerking van bepaalde gegevens slechts een bepaalde tijd wilt beperken. U wilt bijvoorbeeld geen commerciële berichten ontvangen van een aantal van onze interessecategorieën voor een maand. U kunt op elk moment een e-mailverzoek verzenden of wijzigingen aanbrengen in uw gebruikersaccount. Wanneer u de beperking van verwerking ongedaan wilt maken, kunt u dit doen met een van de methoden die worden gebruikt om te beperken.

– verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens
Het is mogelijk dat u op enig moment wilt dat wij geen persoonlijke gegevens meer verwerken zonder deze uit onze database te verwijderen. U kunt dit recht op elk gewenst moment uitoefenen.

– rectificatie van persoonlijke gegevens
Wanneer u uw persoonlijke gegevens te wijzigen (bijvoorbeeld wijzigen van uw e-mail) kunt u de informatie bij te werken in onze database openen van uw account online of op verzoek via e-mail.
– verwijderen van persoonlijke gegevens
Als, om wat voor reden dan ook, wilt u uw persoonlijke gegevens te verwijderen in onze database, kunt u een verzoek hiertoe van e-mail of door de gebruiker account aan te maken.
Vergeet niet, als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de naleving van een wettelijke verplichting, verzoeken verwijdering van dergelijke gegevens kan worden geweigerd, in welk geval het zal alleen de gegevens die we niet zonder uw toestemming kan werken verwijderen.

Met het oog op een van de bovenstaande rechten uit te oefenen kunt u een verzoek per e-mail te sturen naar office@dentex-flex.ro of u kunt toepassen in uw gebruikersaccount.
Om ervoor te zorgen dat u de gegevens bezit, stuurt u de verzoeken met behulp van de e-mail die u aanvraagt.